T2, 02 / 2019 10:11 sáng | huecity

 Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo

năm học 2018 – 2019 và Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 475 /QĐ-UBND ngày 31  tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

 1. Mục đích và yêu cầu
 2. Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung cho các trường còn thiếu theo quy định.
 3. Tuyển dụng công khai, cạnh tranh thông qua việc xét tuyển nhằm tuyển dụng được viên chức đạt chất lượng tốt, tuyển dụng “đúng người”, “đúng việc”.
 4. Tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của đơn vị.
 5. Nhu cầu, phương thức tuyển dụng
 6. Nhu cầu tuyển dụng

Chi tiết xem tại đây

Trên cơ sở biên chế được giao và kế hoạch biên chế năm học 2018 – 2019, nhu cầu cần bổ sung giáo viên cho các trường Mầm non; Tiểu học; Trung học cơ sở và nhân viên bảo vệ các trường học thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố và nhân viên bảo vệ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố: 219 người (viên chức: 192 người, hợp đồng bảo vệ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 27 người), được cơ cấu cụ thể, như sau:

TTLoại hìnhCấp học
Mầm nonTiểu họcTHCS
1Giáo viên Mầm non44
2Giáo viên Tiểu học66
3Giáo viên Tiếng Anh10
4Giáo viên Mỹ thuật03
5Giáo viên Âm nhạc05
6Giáo viên Thể dục07
7Giáo viên Tin học04
8Giáo viên Ngữ văn14
9Giáo viên Toán11
10Giáo viên Lý07
11Giáo viên Sinh07
12Giáo viên Hóa03
13Giáo viên Công nghệ04
14Giáo viên Lịch sử03
15Giáo viên Tiếng Nhật01
16Giáo viên Địa lý03
17Nhân viên hợp đồng 68/2000/NĐ-CP170802
Tổng cộng6110355
 1. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

III. Xét tuyển

 1. Đối tượng, điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo

1.1. Điều kiện chung

1.1.1. Người đăng ký dự tuyển vào viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, năm học 2018 – 2019 phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Chương III Luật Viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế.

– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Trình độ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT phù hợp từng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ Tiếng Anh nêu trên có thể nộp các chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh thay thế như: Tiếng Anh thực hành (A,B,C), IELTS, TOEIC..cấp độ tương đương.

– Trình độ tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng A)

1.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Người đăng ký dự tuyển có dị dạng, phát âm không chuẩn.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ thông báo trúng tuyển.

1.2. Điều kiện cụ thể

1.2.1. Người đăng ký xét tuyển vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên bậc mầm non phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non loại giỏi hoặc Cao đẳng sư phạm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng. (Riêng người có hộ khẩu ngoài thành phố phải tốt nghiệp loại giỏi Đại học sư phạm)

1.2.2. Người đăng ký xét tuyển vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng. (Riêng người có hộ khẩu ngoài thành phố phải tốt nghiệp loại giỏi Đại học sư phạm)

1.2.3. Người đăng ký xét tuyển vào nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, yêu cầu giới tính nam, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

 1. Nguyên tắc xét tuyển

2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

2.2. Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng ngạch, bộ môn giảng dạy.

2.3. Chỉ tuyển dụng đủ số lượng còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm học 2018 – 2019 và theo đúng vị trí cần tuyển.

 1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo 2 vòng:

3.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại điểm 3.2. của Kế hoạch này.

 

3.2. Vòng 2

Загрузка...

3.2.1. Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

3.2.2. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

3.2.3. Thời gian phỏng vấn 30 phút

3.2.4. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

4.1.1. Có kết quả điểm phỏng vấn theo quy định tại điểm 3.2.2 của Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên;

4.1.2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại  Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định tại Kế hoạch này.

4.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4.5. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng, thông báo công khai Cổng thông tin điện tử thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 1. Ưu tiên trong xét tuyển:

5.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2

5.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2.

5.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2.

 1. Nội dung phỏng vấn: Bốc thăm ngẫu nhiên trong số câu hỏi liên quan đến các nội dung sau:

– Luật Giáo dục, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các văn bản chuyên môn liên quan đến ngành học, cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– Kiến thức chuyên môn; kỹ năng và xử lý tình huống sư phạm liên quan đến bộ môn cần tuyển dụng.

(Danh mục tài liệu phỏng vấn sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo sau. Quá trình phỏng vấn thí sinh không được phép sử dụng tài liệu)

 1. Thủ tục hồ sơ

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu, có dán ảnh 4×6);

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

– Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản sao hộ khẩu thường trú;

– 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.

Hồ sơ dự tuyển gồm có 02 bộ hồ sơ/người dự tuyển;

Bản thân người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm 8.2.2 khoản 8 của Kế hoạch này và chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí xét tuyển. Nếu phát hiện người đăng ký dự tuyển nộp 02 hồ sơ vào 02 vị trí xét tuyển thì người nộp hồ sơ dự tuyển sẽ không được xét tuyển.

 1. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển, báo cáo kết quả tuyển dụng

8.1. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên website của UBND thành phố Huế (www.huecity.gov.vn), Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (TRT) và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố.

8.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

8.2.1. – Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 13 tháng 02 năm 2019 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2019 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

Sáng: từ  8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

8.2.2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thành phố, 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế

Ghi chú:

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.
 2. Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển, UBND thành phố rà soát, cân đối số lượng người làm việc, số lượng giáo viên nghỉ hưu, thôi việc (nếu có) tại các đơn vị để bố trí người trúng tuyển chậm nhất đến ngày 01 tháng 5 năm 2019
 3. Tổ chức thực hiện
 4. Giao Phòng Nội vụ thành phố tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018 – 2019 để thực hiện tuyển dụng theo quy định; Thông báo công khai nội dung tuyển dụng trên Báo Thừa Thiên Huế; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT); niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở UBND thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử của UBND thành phố tại địa chỉ: www.huecity.gov.vn.
 5. Phòng Nội vụ thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham mưu Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tổng hợp danh sách những người đăng ký dự tuyển, tổ chức phỏng vấn và công bố kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018 – 2019 và Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Thành

Chi tiết xem tại đây


Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục