T7, 12 / 2019 8:52 sáng | huecity

Mô hình xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới được Thừa Thiên – Huế triển khai thực hiện từ năm 2012 đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vai trò của người phụ nữ đã được cải thiện đáng kể, người phụ nữ được tôn trọng và được tham gia nhiều hơn vào các quyết định trong gia đình và các hoạt động sản xuất tạo thu nhập.

Người phụ nữ được tôn trọng và được tham gia nhiều hơn vào các quyết định trong gia đình và các hoạt động sản xuất tạo thu nhập cho gia đình.

Người phụ nữ được tôn trọng và được tham gia nhiều hơn vào các quyết định trong gia đình và các hoạt động sản xuất tạo thu nhập cho gia đình.

Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức sơ kết Mô hình xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới ở các huyện A Lưới, nam Đông, Phong Điền từ năm 2012 đến nay.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên – Huế, tại huyện A Lưới, từ năm 2012 – 2014, mô hình đã được triển khai tại địa bàn 13 xã, thị trấn, gồm: Bắc Sơn, Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Vân, A Ngo, Hồng Quảng, Hồng Thượng, thị trấn A Lưới, A Roàng, A Đớt, Hương Phong và xã Nhâm. Đến nay, 100% các làng, thôn, tổ dân phố tại A Lưới triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả mô hình (97 làng, thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn).

Đến năm 2017, mô hình được triển khai đến toàn bộ các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Đông. Hiện đã có 54/60 quy ước thôn, tổ dân phố được Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định phê duyệt đưa nội dung bình đẳng giới vào quy ước

Năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn nội dung bình đẳng giới vào quy ước văn hóa các thôn trên địa bàn huyện Phong Điền. Hiện có 130/135 thôn, bản, tổ dân phố xây dựng lồng ghép nội dung Luật Bình đẳng giới vào trong quy ước, hương ước nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, từng bước giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

Nhiều lao động nam tham gia ở các địa bàn có mô hình đã tham gia tích cực trong việc phụ vợ chăm sóc ao vườn, phát triển kinh tế

Nhiều lao động nam tham gia ở các địa bàn có mô hình đã tham gia tích cực trong việc phụ vợ chăm sóc ao vườn, phát triển kinh tế

Sau khi bổ sung các nội dung bình đẳng giới vào quy ước xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa đã có những tác động tích cực, từng bước đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống của người dân; các vấn đề về hôn nhân và gia đình, công tác về phòng, chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình được ngăn chặn và giảm thiểu các vấn đề xã hội khác tại các địa bàn dân cư đã xây dựng mô hình được thực hiện tốt hơn.

Và chia sẻ công việc chăm sóc con cái cùng vợ

Và chia sẻ công việc chăm sóc con cái cùng vợ

Trong gia đình, vai trò của người phụ nữ đã được cải thiện đáng kể, người phụ nữ được tôn trọng và được tham gia nhiều hơn vào các quyết định trong gia đình và các hoạt động sản xuất tạo thu nhập cho gia đình. So với nhiều năm trước đây, thời gian nữ tham gia công việc gia đình hiện nay trong nhiều gia đình có sự chia sẻ của nam giới ngày càng tăng. Nhiều lao động nam tham gia chăm sóc gia đình, nấu ăn, giặt giũ, tham gia phụ giúp phụ nữ trong chăn nuôi, chăm vườn… ngày càng nhiều.

Nguồn:Baodansinh.vn


Ý kiến bạn đọc
Theo quy định, blog không được phép tích hợp phần bình luận tại đây, quý độc giả vui lòng sang fanpage để trao đổi thêm. Cảm ơn !
Bài viết cùng chuyên mục