T5, 11 / 2019 8:42 sáng | huecity

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Công văn về việc triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thừa Thiên – Huế triển khai thí điểm thu phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Ảnh 1.

Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đồng ý thống nhất các ý kiến đề xuất về triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được giao chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thí điểm 3 giải pháp: Máy POS, QR code, VNPT Pay; quảng bá, tuyên truyền đến công dân, tổ chức tiếp cận, sử dụng các mô hình, giải pháp thu phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 27/12/2019.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hoàn thiện phân hệ thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công tỉnh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về Payment Connect, trong đó đáp ứng được các chức năng kết xuất, trả lại cho công dân, tổ chức hóa đơn điện tử, hóa đơn thanh toán khi công dân, tổ chức thanh toán trực tuyến, trực tiếp; hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/12/2019.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 áp dụng năm 2020 trên cơ sở danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 20/12/2019.

Trung tâm Phục vụ hành chính công là tổ chức hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế, được đưa vào vận hành hoạt động từ tháng 12/2017. Đây là đầu mối duy nhất thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế và các cơ quan theo ngành dọc.

Bên cạnh đó, khi Trung tâm hành chính công Thừa Thiên – Huế đi vào hoạt động, công tác số hóa hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức được thực hiện đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.

Nguồn:Baodansinh.vn

Link:http://baodansinh.vn/thua-thien-hue-trien-khai-thi-diem-thu-phi-le-phi-khong-su-dung-tien-mat-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-20191121061501769.htm


Ý kiến bạn đọc
Theo quy định, blog không được phép tích hợp phần bình luận tại đây, quý độc giả vui lòng sang fanpage để trao đổi thêm. Cảm ơn !
Bài viết cùng chuyên mục