T7, 11 / 2019 3:51 chiều | huecity

Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021) được tiến hành mà không dùng đến các giấy tờ như trước đây. Các tài liệu được cung cấp dưới dạng bản mềm trên mạng thông qua máy tính phát cho các đại biểu.

Sáng 16/11, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kỳ họp bất thường lần V (khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021) nhằm tập trung thảo luận và quyết định thông qua 10 nghị quyết liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án khu vực 3 và khu vực 4 phía Bắc Hương Sơ; Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019; Hỗ trợ các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Điều chỉnh dự án Chương trình phát triển đô thị loại II (các đô thị xanh) – tiểu dự án Thừa Thiên Huế; Bổ sung dự án Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế; Bổ sung dự án, công trình vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh 'không giấy' đầu tiên - ảnh 1
Các đại biểu dùng máy tính bảng để xử lý thông tin, tài liệu kỳ họp. Ảnh: Thái Bường

Mặc dù kỳ họp diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, khối lượng công việc nhiều, nhưng các đại biểu tham dự đã không dùng đến giấy tờ. Các tài liệu được cung cấp dưới dạng bản mềm trên mạng, thông qua máy tính phát cho các đại biểu.

Khai mạc phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đã thông báo kết quả buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Bộ Chính trị diễn ra ngày 15/11/2019. Theo đó, tại buổi làm việc đã đánh giá tổng kết thực hiện Kết luận số 48-KL/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020. Bộ Chính trị cho rằng, Thừa Thiên Huế đã có nhiều cố gắng trong đổi mới tư duy, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển, kinh tế tăng trưởng khá.

Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh cần triển khai nghiêm túc thực hiện hiệu quả Nghị quyết, phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng lấy ý kiến để xem xét thông qua các Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác năm 2019; Bổ sung diện tích quy hoạch 7 khu vực khoáng sản đất, đá làm vật liệu  xây dựng thông thường tại quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản và chủ trương chuyển loại rừng và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác…

Nguồn:Tienphong.vn


Ý kiến bạn đọc
Theo quy định, blog không được phép tích hợp phần bình luận tại đây, quý độc giả vui lòng sang fanpage để trao đổi thêm. Cảm ơn !
Bài viết cùng chuyên mục