T6, 12 / 2019 3:51 chiều | huecity

Tính đến ngày 24/12/2019, đã có 91 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có báo cáo gửi cơ quan Nhà nước về tiền lương và thưởng cho người lao động dịp Tết Canh Tý 2020. Theo đó, mức thưởng cao nhất là hơn 126 triệu đồng thuộc về một doanh ngiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thừa Thiên – Huế: Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất 126 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo số liệu thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thừa Thiên – Huế, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3.574 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số lao động là 96.094 người.

Tính đến ngày 24/12/2019, Sở đã nhận được 91 báo cáo của các doanh nghiệp về tình hình tiền lương, thưởng Tết Dương lịch và thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất ở Thừa Thiên – Huế thuộc về một công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với số tiền hơn 65 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng.

Trong khi đó, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là từ 3,5 triệu đồng đến gần 9 triệu đồng/người. Đặc biệt, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đưa ra mức thưởng tới hơn 126 triệu đồng/người.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp do Nhà nước năm 100% vốn điều lệ: mức lương cao nhất là 25 triệu đồng, thấp nhất 3,250 triệu đồng, bình quân đạt 6,805 triệu đồng/người lao động; Mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất là 17 triệu, thấp nhất 200.000 đồng, bình quân 4,123 triệu đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 12,5 triệu đồng, thấp nhất 1,150 triệu đồng, bình quân đạt 3,518 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: mức lương cao nhất đạt 68 triệu đồng, thấp nhất là 3,710 triệu đồng, bình quân đạt 6,412 triệu đồng/người/tháng; mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 65,1 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 32 triệu đồng, thấp nhất 1.000.000 đồng, bình quân đạt 5,471 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp dân doanh: mức lương cao nhất đạt 128,8 triệu đồng, thấp nhất 3,250 triệu đồng, bình quân đạt 5,746 triệu đồng; mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân đạt 681.000 đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng, bình quân 7,838 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI): mức lương cao nhất là 81,781 triệu đồng, thấp nhất 3,250 triệu đồng; mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 300.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 126,450 triệu đồng, thấp nhất 3,250 triệu đồng, bình quân đạt 8,661 triệu đồng.

Nguồn:Baodansinh.vn


Ý kiến bạn đọc
Theo quy định, blog không được phép tích hợp phần bình luận tại đây, quý độc giả vui lòng sang fanpage để trao đổi thêm. Cảm ơn !
Bài viết cùng chuyên mục