T6, 10 / 2019 8:49 sáng | huecity

Ngày 17-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 để thảo luận và cho ý kiến về Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030; Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Tổng kết việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và quán triệt một số văn bản của Trung ương. 

heo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 được chia ra làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2020-2025), xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương. Phạm vi nghiên cứu bao gồm khu vực TP Huế hiện hữu; các xã, phường: Thủy Vân, Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy); Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong (thị xã Hương Trà) và thị trấn Thuận An, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh (huyện Phú Vang) với quy mô khoảng 267km2.

Giai đoạn 2 (2025-2030) tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch chung TP Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km2.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức để thảo luận và cho ý kiến về Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030.


Trên cơ sở các nội dung trình bày của Đề án, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất chủ trương và định hướng phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2030 theo 2 giai đoạn; bàn chủ trương xây dựng bộ tiêu chí đô thị di sản để Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có cơ sở báo cáo Chính phủ, Quốc hội bổ sung, sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị; cho ý kiến về chủ trương xây dựng cơ chế chính sách đặc thù áp dụng tỉnh Thừa Thiên Huế là “Đô thị di sản – Thành phố trực thuộc Trung ương”.

 

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, theo quy hoạch chung TP Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 649/QĐ-TTg năm 2014, không gian đô thị Huế được mở rộng theo quy mô 348 km2. Đây là cơ sở xây dựng vùng lõi đô thị để đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển đô thị chậm như hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế không đảm bảo các tiêu chí đô thị loại I nên cần có cơ chế đặc thù theo hướng xây dựng “Đô thị di sản – Thành phố trực thuộc Trung ương”. Việc lập Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 được chia ra làm 2 giai đoạn vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt mở rộng TP Huế và lâu dài đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trình bày Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030.

Theo ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, việc lập Đề án xây dựng và phát triển đô thị Huế là vấn đề cấp thiết. Đề án là bước cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Đồng thời, thực hiện chủ trương mở rộng không gian phát triển đô thị Huế tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Nguồn:Cand.vn


Ý kiến bạn đọc
Theo quy định, blog không được phép tích hợp phần bình luận tại đây, quý độc giả vui lòng sang fanpage để trao đổi thêm. Cảm ơn !
Bài viết cùng chuyên mục