T7, 05 / 2019 12:12 chiều | huecity

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ do 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh làm Phó ban thường trực.

Thừa Thiên Huế thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Ảnh 1

Thừa Thiên Huế thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 2/5/ vừa qua, ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh này.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Hà Văn Tuấn – Giám đốc Sở LĐ–TB&XH tỉnh làm Phó trưởng ban thường trực. Các phó trưởng ban khác, gồm: ông Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Tân – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên gồm: Phó Giám đốc Sở LĐ–TB&XH; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Phó Giám đốc Sở Du lịch; Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải; Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Загрузка...

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hoạt động phối hợp liên ngành tổ chức thực hiện mục tiêu, kế hoạch hàng năm của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế.

THẢO V


Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục