• TT – Huế: Những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2019

    11 tháng trước nguyendinhhiep 0
    Nhiều sự kiện diễn ra trong năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế được dư luận khắp nơi hoan nghênh. Dưới đây là một số sự kiện điển hình. Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế  Trong số đó, Quyết định 105/TTg ngày 12/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Di tí[...]