• Đã có 237 đơn vị tham gia dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Thừa Thiên – Huế

    2 năm trước huecity 0
    Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến ngày 5/3/2019, tại Thừa Thiên – Huế đã có 237 đơn vị tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước, với 8.224 chứng từ giao dịch được thực hiện trong lĩnh vực chi thường xuyên.Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế luôn hoạt động thông suốt, bảo đảm an toàn, chính xác truyền vào [...]