• Thừa Thiên Huế: Gần 600ha để phát triển dự án điện mặt trời

    1 năm trước nhohue 0
    Ngày 30/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa chính thức công khai các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời.Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có các địa điểm có khả năng đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời bao gồm xã Điền Môn, Điền Hương, Phong Chương, Phong Hiền và xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) ở với tổng diện tích 427 ha. Tại huyện P[...]
  • Thừa Thiên – Huế dành gần 600ha để làm dự án điện mặt trời

    1 năm trước nhohue 0
    Tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa công khai các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời. Theo đó, Tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ dành gần 600ha để đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời ở huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc. Trong đó, tại huyện Phong Điền có các địa điểm gồm xã Điền Môn, xã Điền Hương, xã Phong Chương, xã Phong Hiền, và xã Phong Hòa, với t[...]