• “Bà đỡ” OCOP ở nông thôn Thừa Thiên Huế

    1 năm trước nhohue 0
    Tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết tâm triển khai tích cực, có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020. Khởi động và truyền thông về chương trình đến các cấp ngành, địa phương và chủ thể kinh tế để tích cực tham gia; đưa OCOP trở thành chương trình quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn. Động lực phát triển kinh tế ở nông thôn Ngày 15/1/2019, UBND tỉnh Thừa Thi[...]