• Huế: miễn phí tham quan các điểm di tích Huế ngày 26/3/2019

    2 năm trước huecity 1
    Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế thông báo miễn phí vé tham quan, nhân dịp ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2019). Thực hiện chủ trương hàng năm của UBND tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2019);Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo mở cửa miễn vé cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh và du khách là người Việt Nam tha[...]