• Thừa Thiên Huế điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

    11 tháng trước nguyendinhhiep 0
    Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức công bố Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 8/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đến năm 2025.Cụ thể, khu công nghiệp và khu phi thuế quan điều chỉnh mật độ xây dựng gộp (brut-tô) tối đa từ 35% lên 50%; điều chỉnh tuyến đường du l[...]