• Thừa Thiên – Huế: Tập trung triển khai các dự án trọng điểm

    1 năm trước nhohue 0
    Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa VII đã khai mạc sáng ngày 8/7 nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách địa phương và một số chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm 2019, bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2019.Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịc[...]