• Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh ‘không giấy’ đầu tiên

    11 tháng trước nguyendinhhiep 0
    Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021) được tiến hành mà không dùng đến các giấy tờ như trước đây. Các tài liệu được cung cấp dưới dạng bản mềm trên mạng thông qua máy tính phát cho các đại biểu. Sáng 16/11, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kỳ họp bất thường lần V (khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021) nhằm tập trung thảo luận và quyết [...]