• Những báu vật vô giá của vương triều Nguyễn: Chi tiền tỷ đưa “quý vật” hồi hương

    11 tháng trước nguyendinhhiep 0
     Những biến cố của lịch sử như chiến tranh, loạn lạc… đã làm thất lạc một lượng lớn cổ vật cung đình ra nước ngoài. Tuy nhiên, bằng những cố gắng của các cá nhân, tổ chức, một số cổ vật quý giá đã trở về đất mẹ.Gần 150 năm tồn tại và phát triển (1802-1945), nhà Nguyễn đã để lại cho hậu thế nhiều giá trị về văn hóa, tinh thần cũng như vật chất. Trong đ[...]