• Thừa Thiên – Huế: Vai trò của người phụ nữ ngày càng được xem trọng

    2 năm trước nguyendinhhiep 0
    Mô hình xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới được Thừa Thiên – Huế triển khai thực hiện từ năm 2012 đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vai trò của người phụ nữ đã được cải thiện đáng kể, người phụ nữ được tôn trọng và được tham gia nhiều hơn vào các quyết định trong gia đình và các hoạt động sản xuất tạo thu nhậ[...]