• Huế: Sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019

    2 năm trước nhohue 0
    Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Vietnam & ASEAN (IDG Vietnam & ASEAN) phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019. Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên – Huế vào ngày 26/7 dưới sự chủ trì của Văn phòng Chính phủ, [...]