• Tưng bừng ngày hội lân Huế 2018

    3 năm trước diemtran 0
    Trong hai ngày 19 và 20/09/2018 tại Bia Quốc Học, thành phố Huế diễn ra ngày hội lân Huế với các đội lân đến từ Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình. Các đội sẽ thi đấu ở hai nội dung chính là Mai Hoa Thung và Nhất Địa Bửu. Trong đó nội dung Mai Hoa Thung đã được thi đấu vào tối 19/09. Với các đội tham dự là Nguyên Chinh, Bạch Ngọc Đường, Khải Uy, Long Quyền, Hoàng Kim và Tài Bảo. V[...]