• 45 ngày điều trị, cứu sống bệnh nhân nhờ gan của người cho chết não

    2 năm trước nguyendinhhiep 0
     Sau 45 ngày điều trị, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức ra viện cho bệnh nhân ghép gan của người cho chết não. Đây là ca thành công đầu tiên tại khu vực miền Trung và Tây nguyên.Ngày 16/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức ra viện cho bệnh nhân được ghép gan thành công đầu tiên tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Bệnh nhân may mắn nói trên là ông Lê Khắ[...]