• Học tiếng trung ở đâu tại Huế ?

    2 năm trước huecity 0
    Xu hướng hội nhập, rào cản ngôn ngữ khiến bạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp…Nhận thấy được nhu cầu cấp thiết này, nhiều trung tâm được thành lập để phục vụ nhu cầu của mọi người. Các trung tâm tiếng anh, trung tâm tiếng pháp, các trung tâm tiếng Nhật, trung tâm tiếng Hàn…mà đặc biệt là trung tâm tiếng trung tại Huế đã và đang là cầu nối, là sân chơi giúp mọi người giải q[...]