• Học sinh THPT Thừa Thiên Huế sẽ được dạy môn nữ công gia chánh

    3 tháng trước huecity 0
    Việc phục hồi dạy nữ công gia chánh để dạy về kỹ năng sống, hiểu biết về văn hóa, truyền thống lịch sử của dân tộc, giữ gìn nét đẹp văn hóa ẩm thực Huế cho học sinh. Ngày 13/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch tỉnh này vừa thống nhất cho thí điểm khôi phục lại việc dạy nữ công gia chánh trong trường THPT để làm cơ sở nhân rộng ra toàn tỉnh.UBND tỉnh Th[...]