• Khám phá “ốc đảo” rồng giữa khu du lịch bỏ hoang

    2 năm trước huecity 0
    Nổi bật giữa hồ nước trong xanh của khu du lịch đang bị bỏ hoang ở Huế là “ốc đảo” hình con rồng cực khủng cuộn quanh ngôi nhà hình viên ngọc…“Ốc đảo” hình con rồng cực khủng cuộn quanh ngôi nhà hình viên ngọc độc đáo giữa hồ nước trong khu du lịch bỏ hoang ở Thừa Thiên- Huế“Ốc đảo” với hình dáng con rồng cực khủng cuộn quanh ngôi nhà thủy cung hình viên ngọ[...]