• PC Thừa Thiên Huế: Hơn 85% khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử

    2 năm trước nguyendinhhiep 0
    Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) cho biết, tính đến hết quý 3/2019, công ty đã lắp đặt mới 259.688 công tơ điện tử, chiếm 85,33% tổng số công tơ bán điện (304.329 cái), tăng 40.799 công tơ so với cuối năm 2018 (218.889 cái), tương đương tỷ lệ tăng thêm 12,15%.Hiện có 8/10 điện lực trực thuộc công ty hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử, vượt mục tiêu 6/10 điệ[...]