• Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai

    1 năm trước nguyendinhhiep 0
    Ngày 21/02/2020 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai.Rừng ngập nước Rú Chá nằm trên phá Tam GiangTổng diện tích Khu bảo tồn là 2.071,5 ha, bao gồm: phân vùng Ô Lâu (1.270,2 ha), phân vùng Cồn Tè – Rú Chá (187,1 ha) và 23 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản (614,2 ha). Trong đó, phân khu bảo vệ nghiê[...]