• HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua nghị quyết bảng giá đất mới

    2 năm trước nguyendinhhiep 0
    UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua Nghị quyết về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024.Theo tờ trình ngày 10/12 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ 1/1/2020 trước HĐND tỉnh, bảng giá đất 5 năm (2020-2024) của tỉnh Thừa Thiên Huế tăng thêm [...]