• Thừa Thiên – Huế: Giải quyết việc làm cho 16.000 người lao động

    1 năm trước nguyendinhhiep 0
    Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết trong năm 2020, sẽ phấn đấu giải quyết việc làm cho 16.000 người lao động (NLĐ); phấn đấu đưa từ 1.800 – 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn.Trong năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành giải quyết việc làm cho 17.063 lao đ[...]