• Bệnh viện TW Huế: Triển khai ghép giác mạc từ người hiến tặng

    2 năm trước nhohue 0
    Ngày 10/7 tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết; vừa qua Trung tâm Mắt – trực thuộc cơ quan này đã lần đầu tiên triển khai ghép giác mạc từ người “hiến tặng” đã qua đời trước đó. Được biết, trung tâm Mắt – Bệnh viện Trung ương Huế đã từng ghép giác mạc trước đây nhưng đa số các giác mạc ghép đều do nguồn viện trợ. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế ti[...]