• Khai trương đường bay Đà Nẵng – Huế

    2 năm trước huecity 0
    Ngày 25-4, Tập đoàn Thiên Minh (TMG) và Hàng không Hải Âu tổ chức khai trương đường bay mới Đà Nẵng – Huế bằng thủy phi cơ Cessna Grand Caravan 208B-EXLãnh đạo Sở, ngành TP Đà Nẵng và Tập đoàn cắt băng khai trương đường bay mới Đà Nẵng – Huế. Ngày 25-4, Tập đoàn Thiên Minh (TMG) và Hàng không Hải Âu tổ chức khai trương đường bay mới Đà Nẵng – Huế bằng thủy phi cơ Ce[...]