• Huế đầu tư 123 tỷ đồng trùng tu nơi ở vua Bảo Đại

    2 năm trước huecity 0
    Điện Kiến Trung là công trình có giá trị lịch sử và kiến trúc quan trọng trong tổng thể Đại Nội Huế. Đây là nơi ở của vua Bảo Đại trong thời gian trị vì.Sáng 16/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khởi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung tại khu vực Đại Nội. Đây là công trình kết hợp giữa phong cách kiến trúc Pháp, phục hưng của Italy pha trộn kiế[...]
  • Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung

    3 năm trước diemtran 0
    (Cinet)- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị được giao tổ chức thực hiện dự án đầu tư tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung.Lầu Kiến Trung ngày nay. Nguồn: webdulichhue.com Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư tu bổ, phục h[...]