• “Huế là điểm đến an toàn, thân thiện”

    1 năm trước nguyendinhhiep 0
    Đây là một trong những nội dung của hội nghị bàn giải pháp khôi phục và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế trong và sau dịch COVID-19. Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên – Huế,  ngày 20/2, địa phương này đã diễn ra hội nghị bàn giải pháp khôi phục và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của[...]