• Ngọ Môn – Biểu tượng kiến trúc cung đình Huế

    1 năm trước nguyendinhhiep 0
    Ngọ Môn là hình ảnh gắn liền với đất cố đô Huế, mặc nhiên là như vậy. Đó là một kiến trúc đặc sắc có giá trị trên nhiều phương diện. Cùng với cầu Trường Tiền, Kỳ Đài, tháp chùa Thiên Mụ, Ngọ Môn là hình ảnh tiêu biểu nhất của thành phố Huế, của quần thể di tích cố đô Huế – di sản văn hóa thế giới.Ngọ Môn Là cổng chính phía nam của Hoàng Thành Huế, cũng được [...]