• Thừa Thiên Huế xây dựng đô thị di sản

    1 năm trước nguyendinhhiep 0
    Thừa Thiên – Huế cần nhấn mạnh hơn những giá trị di sản riêng có nhưng cũng nên lưu ý cải thiện đời sống, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập người dân.Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Huế vẫn bảo tồn được nhiều công trình có giá trị độc đáo. Những công trình này vừa đa dạng, phong phú, vừa đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc, có giá trị đặc biệt về lịch sử và vă[...]