• Đèn năng lượng mặt trời tại Huế – xu hướng sử dụng nguồn năng lượng sạch

    1 năm trước huecity 0
    Ngày nay, Xu hướng của phát triển năng lượng trên toàn cầu đang chuyển dần sang phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Trong đó công nghệ điện pin mặt trời có vai trò quan trọng nhất. Nổi bật hơn hết đèn sử dụng điện từ năng lượng mặt trời. Việc sử dụng điện năng lượng mặt trời giúp giảm thiểu các nguồn năng lượng không tái t[...]