• Thừa Thiên – Huế dành gần 600ha để làm dự án điện mặt trời

    2 năm trước nhohue 0
    Tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa công khai các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời. Theo đó, Tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ dành gần 600ha để đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời ở huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc. Trong đó, tại huyện Phong Điền có các địa điểm gồm xã Điền Môn, xã Điền Hương, xã Phong Chương, xã Phong Hiền, và xã Phong Hòa, với t[...]