• Đại học Huế sẽ mở ngành đào tạo về trí tuệ nhân tạo

    1 năm trước nguyendinhhiep 0
    Trong năm 2020, nhiều trường đại học thành viên sẽ mở thêm các chuyên ngành đào tạo mới, trong đó có đào tạo về khóa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Ngày 5/1, Đại học Huế cho biết, trong kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021, dự kiến tuyển sinh 14.050 chỉ tiêu cho 143 ngành vào các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Đồng thời, sẽ có nh[...]