• Huế đầu tư 123 tỷ đồng trùng tu nơi ở vua Bảo Đại

    2 năm trước huecity 0
    Điện Kiến Trung là công trình có giá trị lịch sử và kiến trúc quan trọng trong tổng thể Đại Nội Huế. Đây là nơi ở của vua Bảo Đại trong thời gian trị vì.Sáng 16/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khởi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung tại khu vực Đại Nội. Đây là công trình kết hợp giữa phong cách kiến trúc Pháp, phục hưng của Italy pha trộn kiế[...]