• Người dân cùng bảo vệ cuộc sống bình yên

    4 năm trước huecity 0
    Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh luôn được triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đem lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.  Tổ tự quản xích lô, xe thồ cửa Đông Ba tham gia phân luồng giao thông giờ cao điểm tại cửa Đông Ba Phát huy sức mạnh toàn dân Phường Hươn[...]