• Chuỗi ngày buồn đau, chia ly của Nam Phương hoàng hậu ở cung An Định

    2 năm trước nguyendinhhiep 0
    Được xem là nơi khởi phát những điềm lành, nhưng kể từ khi Bảo Đại thoái vị, Nam Phương hoàng hậu dọn về đây sinh sống, cung An Định lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.Nằm ở phía nam kinh thành Huế, bên bờ sông An Cựu, cung An Định nguyên là tiềm để (nhà ở của hoàng tử trước khi lên ngôi) của Phụng Hóa công Nguyễn Phúc Bửu Đảo (vua Khải Định). Tại đây, mùa thu, năm Quý Sửu (19[...]