• UDIC trúng gói thầu 101 tỷ đồng tại Thừa Thiên Huế

    2 năm trước nhohue 0
    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – dự án thành phần Thừa Thiên Huế (bên mời thầu) vừa cho biết, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV là nhà thầu trúng Gói thầu số 25 (HU-CW04) Công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung. Giá trúng thầu là 101 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí [...]