• Thừa Thiên Huế: Cơ quan hành chính Nhà nước phải đi đầu về chuyển đổi số

    4 tháng trước huecity 0
    Theo Chủ tịch Thừa Thiên Huế, chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cần phải đi đầu, nhằm tạo ra thay đổi trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính, hướng đến chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.Hoàn thiện hạ tầng, thể chế để chuyển đổi số Theo công bố của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin – Truyền thông về báo cáo đá[...]