• Kinh tế Thừa Thiên – Huế sẽ phát triển như thế nào kể từ năm 2020?

    1 năm trước nguyendinhhiep 0
    Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu đạt mục tiêu trở thành thành phố đặc thù trực thuộc trung ương vào năm 2025. Các chuyên gia cũng đưa ra các kịch bản phát triển kinh tế địa phương này đến năm 2030 có thể GRDP đạt từ 7,5-8,25%, GRDP bình quân đầu người từ 5.800-7.000 USD. Ngày 10-12-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và [...]