• Bốn linh vật long – lân – quy – phụng là ảnh nhận diện Festival Huế 2020

    2 năm trước nguyendinhhiep 0
    Ngày 6/11, Trung tâm Festival Huế cho biết, ảnh nhận diện của Festival Huế 2020 sẽ là bốn linh vật trong nghệ thuật cung đình Huế đó là long, lân, quy, phụng. Riêng hình ảnh long mã vốn đã gắn liền với logo Festival Huế từ năm 2000 sẽ là hình ảnh chủ đạo trên poster chính thức của Festival Huế 2020.Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế luôn luôn mới”, [...]