T7, 09 / 2017 6:55 sáng | doanhtran

Theo đó, đối tượng dự thi là các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể). Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (mỗi nhóm không quá 5 thành viên).

Ảnh minh họa

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; Tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển.

*Cũng trong ngày 06 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

Theo Thể lệ, đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của tỉnh. Khuyến khích các ý tưởng, dự án dự thi có ứng dụng công nghệ, như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến trước 17 giờ 00, ngày 31/10/2017; Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải vào tháng 12/2017. Nơi nhận hồ sơ là Cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (Sở Khoa học và Công nghệ), địa chỉ: 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3833859 – Fax: 0234.3845093; Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Tập tin đính kèm

STTTên tập tinTải về
1Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 (Nhấn vào “tải về” để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn


Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục