T3, 11 / 2019 11:26 sáng | huecity
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) cho biết, tính đến hết quý 3/2019, công ty đã lắp đặt mới 259.688 công tơ điện tử, chiếm 85,33% tổng số công tơ bán điện (304.329 cái), tăng 40.799 công tơ so với cuối năm 2018 (218.889 cái), tương đương tỷ lệ tăng thêm 12,15%.

Hiện có 8/10 điện lực trực thuộc công ty hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử, vượt mục tiêu 6/10 điện lực hoàn thành thay thế công tơ điện tử trong năm 2019.

 

Hơn 85% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được lắp đặt công tơ điện tử

Bên cạnh đó, có 6/10 điện lực trực thuộc đạt 100% RF-Spider (hệ thống đo xa), hoàn thành kế hoạch đạt tỷ lệ 60% số điện lực hoàn thành công tơ điện tử và triển khai RF-Spider đến cuối năm 2019. Có 969 trạm biến áp, đạt 70,68% tổng số trạm biến áp, tăng thêm 228 trạm so với cuối năm 2018 (741 trạm) áp dụng hệ thống đo xa.
Ngoài ra, đến hết quý 3/2019, công ty đã tiến hành kiểm tra 71.034 lượt giám sát mua bán điện, đạt 106,0% kế hoạch năm (67.000 lượt). Qua đó đã phát hiện và xử lý 2.686 vụ, đạt 223,8 % kế hoạch năm (1.200 vụ); vi phạm trộm cắp điện phát hiện và xử lý 47 vụ, đạt 138,2 % kế hoạch năm (34 vụ). Tổng sản lượng điện năng truy thu là 66.202 kWh, tổng số tiền khách hàng bồi thường hơn 1 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 43 vụ với số tiền 201,5 triệu đồng.

Nguồn:Congthuong.vn


Ý kiến bạn đọc
Theo quy định, blog không được phép tích hợp phần bình luận tại đây, quý độc giả vui lòng sang fanpage để trao đổi thêm. Cảm ơn !
Bài viết cùng chuyên mục