T5, 01 / 2020 8:30 sáng | huecity

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu đạt mục tiêu trở thành thành phố đặc thù trực thuộc trung ương vào năm 2025. Các chuyên gia cũng đưa ra các kịch bản phát triển kinh tế địa phương này đến năm 2030 có thể GRDP đạt từ 7,5-8,25%, GRDP bình quân đầu người từ 5.800-7.000 USD.

Ngày 10-12-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố đặc thù vào năm 2025

Theo đó, mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2025, Thừa Thiên -Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Kinh tế Thừa Thiên – Huế sẽ phát triển như thế nào kể từ năm 2020? - Ảnh 1.

Đô thị Huế hiện nay có khá nhiều di sản đang được giữ gìn, phát huy giá trị tốt

Đến năm 2030, địa phương này là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Tầm nhìn đến năm 2045 là thành phố festival, trung tâm văn hoá, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể. Trong đó giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng GRDP 7,5 – 8,5%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng 12 – 13%/năm; phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025. Đến năm 2025, GRDP/người đạt 3.500 – 4.000 USD. Cơ cấu kinh tế với dịch vụ chiếm 53 – 54% GRDP; công nghiệp và xây dựng 31 – 32%; nông nghiệp 7 – 9%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 2 – 2,2%. Tỉ lệ đô thị hoá đạt 62 – 65%.

Kinh tế Thừa Thiên – Huế sẽ phát triển như thế nào kể từ năm 2020? - Ảnh 2.

Đến năm 2025, Thừa Thiên – Huế sẽ trở thành TP trực thuộc trung ương dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế

Trong giai đoạn 2026 – 2030, tăng trưởng GRDP 7 – 8%/năm, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng 13 – 15%/năm. Đến năm 2030, GRDP/người đạt 5.500 – 6.000 USD, cơ cấu kinh tế dịch vụ chiếm 54 – 56% GRDP, công nghiệp và xây dựng 33 – 34%, nông nghiệp 5 – 7%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới mức trung bình toàn quốc.

Chuyên gia nhận định

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của địa phương này là 7,18%, không đạt chỉ tiêu đề ra. Trong khi đó, thu ngân sách nhà nước tỉnh này là 7.787 tỉ đồng. Theo Bộ Tài chính, Thừa Thiên – Huế là địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Giai đoạn từ 2007 đến 2017, mỗi năm trung ương phải cân đối bổ sung ngân sách thêm 22-24%. Tổng thu ngân sách năm 2018 đứng thứ 10/14 vùng Bắc Trung bộ – Duyên hải miền Trung.


Ý kiến bạn đọc
Theo quy định, blog không được phép tích hợp phần bình luận tại đây, quý độc giả vui lòng sang fanpage để trao đổi thêm. Cảm ơn !
Bài viết cùng chuyên mục