T2, 12 / 2019 11:24 sáng | huecity

Thừa Thiên-Huế vừa ban hành chỉ thị xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngày 2/12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, tỉnh này ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP.Huế tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, góp phần quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Một trụ sở dân phòng ở Huế ngang nhiên biến thành nơi bày bán hàng tạp hóa gây bức xúc người dân báo Người Đưa Tin từng phản ánh.

Cụ thể, tăng cường phổ biến nội dung, quán triệt thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện nghiêm quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định, tiêu chuẩn, định mức khi: giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các loại tài sản công; xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo đúng các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của trung ương và của tỉnh.

Trong đó, đáng chú ý là quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp vào mục đích cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho cá nhân, đơn vị khác, sử dụng sai mục đích… khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy; Đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công… theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLGCS ngày 02/8/2018 về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

UBND tỉnh giao sở Tài chính, phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu lập dự toán, đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường công tác giám sát của cộng đồng.

Nguồn: Nguoiduatin.vn


Ý kiến bạn đọc
Theo quy định, blog không được phép tích hợp phần bình luận tại đây, quý độc giả vui lòng sang fanpage để trao đổi thêm. Cảm ơn !
Bài viết cùng chuyên mục