T6, 10 / 2019 5:11 chiều | huecity

Ngày 17-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 mở rộng để thảo luận và thông qua chủ trương, định hướng phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2030. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất chủ trương và định hướng phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2030 theo hai giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030, làm cơ sở để lập Đề án mở rộng địa giới hành chính TP Huế và xây dựng vùng lõi của đô thị TT-Huế trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh TP Huế.

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế, Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2020-2025), tỉnh TT-Huế xây dựng, phát triển không gian đô thị TP Huế hướng biển theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương, với quy mô khoảng 267km2. Phạm vi nghiên cứu gồm khu vực TP Huế hiện hữu; TX Hương Thủy gồm các xã Thủy Vân, Thủy Bằng; TX Hương Trà gồm các phường, xã như Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong; H. Phú Vang gồm các xã, thị trấn như Thuận An, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh. Giai đoạn 2 (2025-2030), trên cơ sở định hướng phát triển của giai đoạn 1, tỉnh TT-Huế tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh TT-Huế và quy hoạch chung TP Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km2 gồm TP Huế mở rộng, đô thị Hương Thủy và đô thị Hương Trà.Hội nghị thống nhất chủ trương xây dựng Bộ tiêu chí đô thị di sản để Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế có cơ sở báo cáo Chính phủ, Quốc hội bổ sung, sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016, trong đó có thể xem xét lấy tỉnh TT-Huế làm mô hình điểm. Đồng thời, hội nghị thống nhất thông qua chủ trương xây dựng cơ chế chính sách đặc thù áp dụng tỉnh TT-Huế là “Đô thị di sản – thành phố trực thuộc Trung ương”.

TP Huế hiện là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, với dân số hơn 350.000 người nhưng diện tích chỉ có hơn 70km2. Huế hiện có mật độ dân số cao, với trên 5.000 người/km2 (quy chuẩn là  2.000 người/km2). Hạ tầng xã hội ở khu vực trung tâm của thành phố đang bị quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết: Theo quy hoạch chung TP Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 649/QĐ-TTg năm 2014, không gian đô thị Huế được mở rộng theo quy mô 348km2. Đây là cơ sở xây dựng vùng lõi đô thị để đưa tỉnh TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển đô thị chậm như hiện nay, tỉnh TT-Huế không đảm bảo các tiêu chí đô thị loại I nên cần có cơ chế đặc thù theo hướng xây dựng “Đô thị di sản – thành phố trực thuộc Trung ương”. Việc lập Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 được chia ra làm 2 giai đoạn vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt mở rộng TP Huế và lâu dài đưa tỉnh TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu, việc lập đề án xây dựng và phát triển đô thị Huế là vấn đề cấp thiết hiện nay. Đề án này là một bước cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh TT-Huế và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Đồng thời, thực hiện chủ trương mở rộng không gian phát triển đô thị Huế tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Nguồn:Cadn.vn

Link:http://cadn.com.vn/news/99_214502_dinh-huong-phat-trien-khong-gian-do-thi-hue-den-nam-2030.aspx


Ý kiến bạn đọc
Theo quy định, blog không được phép tích hợp phần bình luận tại đây, quý độc giả vui lòng sang fanpage để trao đổi thêm. Cảm ơn !
Bài viết cùng chuyên mục