• Yêu cầu Sở Văn hoá Thừa Thiên Huế giải quyết vụ mộ vợ vua Tự Đức

    2 năm trước huecity 0
    Theo đó, Cục Di sản Văn hóa có nhận được đơn thư ngày 16/7/2017 của bà Công Tôn Nữ Trí Huệ (95 tuổi, trú xóm 8, Giáp Đông, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế); Đơn thư ngày 20/7/2017 của Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc toàn quốc; Đơn thư ngày 23/7/2017 của Hội người họ Nguyễn Việt Nam; Đơn thư ngày 31/7/2017 của ông Tôn Thất Viễn Bào – Chủ tịch Hội đồng tr[...]