T5, 07 / 2018 8:21 sáng | huecity

Sáng nay (11/7), trình bày báo cáo kết quả giám sát dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn chỉ rõ, hoạt động giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án, tìm ra những hạn chế, bất cập làm chậm tiến độ công trình; xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan; đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo giám sát dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế

Mỗi tháng… gần 100 văn bản điều hành  

Đánh giá về quá trình thực hiện dự án, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được trong quá trình thực hiện; đồng thời, chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đáng chú ý, mặc dù trung bình mỗi tháng Ban Quản lý dự án phát hành gần 100 văn bản điều hành nhưng vẫn… chậm tiến độ.

Cụ thể, quá trình thi công tại nhiều tuyến đường, nhà thầu chưa chấp hành nghiêm quy định về rào chắn bảo vệ, biển báo; công tác hoàn trả mặt đường chậm; chất lượng mặt đường sau hoàn trả tại một số tuyến đường chính, đường kiệt chưa đảm bảo… gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân trong thời gian dài.

Trên một số tuyến thoát nước, có những nắp hố ga, họng thu cao hơn hoặc thấp hơn so với mặt đường đã ảnh hưởng đến khả năng thu nước cũng như gây mất an toàn giao thông. Việc phối hợp giữa nhà thầu với chính quyền địa phương, tổ dân phố nơi thực hiện dự án chưa tốt nên việc xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các hạng mục không kịp thời.

Ngoài những nguyên nhân khách quan như thời tiết diễn biến phức tạp, thời gian mưa kéo dài nhiều tháng, điều kiện thi công ở Huế có nhiều bất lợi, đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng chỉ ra những nguyên nhân chủ quan. Trong đó, năng lực các nhà thầu chính chưa đáp ứng yêu cầu là nguyên nhân chính làm chậm tiến độ dự án. Hầu hết các nhà thầu hạn chế về tiền mặt, nhân lực, phương tiện thi công không đảm bảo; thiếu kinh nghiệm thi công trong điều kiện, địa hình, địa chất, thời tiết khắc nghiệt ở Huế.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh chỉ ra rằng, một số tuyến thoát nước, có những nắp hố ga, họng thu cao hơn hoặc thấp hơn so với mặt đường đã ảnh hưởng đến khả năng thu nước cũng như gây mất an toàn giao thông

Quy trình quản lý chất lượng, tiến độ trong liên danh thầu chính, thầu phụ chưa được quy định chặt chẽ. Việc điều chuyển khối lượng thực hiện do chậm tiến độ trong liên danh nhà thầu cũng không được triển khai kịp thời, nên một số hạng mục mới được triển khai trong những tháng đầu năm 2018.

Đáng chú ý, mặc dù có rất nhiều văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án từ UBND tỉnh, UBND TP. Huế, Chủ đầu tư và Ban QLDA, trung bình mỗi tháng Ban QLDA phát hành gần 100 văn bản điều hành, nhưng việc tăng ca, bổ sung nhân lực triển khai thi công, nhất là thi công ban đêm đối với các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông lớn, các vị trí băng ngang đường… cũng không được nhà thầu cải thiện nhiều.

Công tác tổ chức thi công của các nhà thầu thời gian đầu có nhiều lúng túng. Nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt ở nhiều tuyến đường nhưng lại không bố trí đủ nhân lực, máy móc hạn chế đã dẫn đến tình trạng ngổn ngang, chậm hoàn trả mặt bằng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại cũng như môi trường sống của người dân. Có tuyến thi công kéo dài hơn cả năm như đường Bùi Thị Xuân, Dương Văn An… Đây là một trong những nguyên nhân chính gây bức xúc cho người dân thời gian qua.

Загрузка...

Khắc phục hạn chế, bất cập, đẩy nhanh tiến độ

Nhiều hạng mục của dự án chậm tiến độ được HĐND tỉnh yêu cầu khắc phục hạn chế, đẩy nhanh tiến độ

Về những yêu cầu, kiến nghị thực hiện dự án trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới.

Đối với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo dự án, chỉ đạo rà soát tổng thể dự án, có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban QLDA phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để trình gia hạn Hiệp định theo quy định, có kế hoạch sắp xếp nguồn vốn đối ứng trong trường hợp Chính phủ không đồng ý sử dụng vốn ODA cho hai năm vận hành và bảo dưỡng Nhà máy xử lý nước thải

UBND TP. Huế cần chỉ đạo đẩy nhanh đền bù giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu, các khu vực liên quan các dự án; phối hợp các ngành liên quan xử lý dứt điểm các vướng mắc còn lại về giải phóng mặt bằng để bàn giao. Chỉ đạo Công an, Phòng Quản lý đô thị và các ngành liên quan tăng cường phối hợp trong việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá triển triển khai các hạng mục còn lại của dự án. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc thi công cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn trả đến đó nhằm giảm thiểu tác động bất lợi đến người dân.

Đối với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, cần tuân thủ các quy định của hợp đồng xây lắp. Những nhà thầu không đủ năng lực, không thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng, kiên quyết phạt tiến độ theo quy định của pháp luật; xem xét năng lực thực tế của từng nhà thầu để chuyển giao các hạng mục của nhà thầu không đảm bảo năng lực, thi công chậm tiến độ cho nhà thầu khác đủ năng lực để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với các nhà thầu, rà soát toàn bộ khối lượng còn lại gói thầu, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng hạng mục còn lại; khắc phục những vị trí thi công chưa đảm bảo chất lượng; bổ sung nhân lực thi công; tăng cường làm ca đêm để đẩy nhanh tiến độ, nhất là các vị trí tuyến ống băng qua đường, các vị trí có lưu lượng xe lưu thông cao, các tuyến đường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dịch vụ, du lịch…

Tăng cường các biển báo; tường chắn bảo vệ; bố trí người gác các vị trí đang thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông và an toàn lao động trong thi công. Tăng cường tưới nước các khu vực thi công, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường cho người dân. Thực hiện nghiêm túc giải pháp thi công cuốn chiếu, thi công đến đâu hoàn trả mặt đường đến đó.

UBND các phường phát huy hơn nữa hiệu quả công tác giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ đấu nối kệ thống nước thải nói chung, nước thải sinh hoạt khu dân cư, hộ dân nói riêng ra hệ thống thoát nước chung nhằm nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý nước thải.


Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục